top of page

Oznámení o konání zápisu

Zápisy do základních škol se blíží. I naší povinností je zveřejnit informace o zápisu do ZŠ Lípa, ač víme, že naše kapacita je naplněna dětmi ze stávajících rodin a další žádosti

budeme muset odmítat. Těší nás zájem všech nových rodin, ale vzhledem k tomu, že jsme škola zapsaná

v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, musíme dodržovat maximální počty žáků

dle schválení v rejstříku. Nemůžeme bohužel přijmout děti nad rámec tohoto počtu.


Děkujeme za pochopení.


 

Ředitelka školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lípa, z.s. v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, oznamuje že:


zápis k povinné školní docházce do Základní školy Lípa,z.s. pro školní rok 2024/2025 proběhne 18.4.2024 v 15.00 hod. v prostorách školy


Kritéria pro přijímání dětí:

  • sourozenec zapsaný do Základní škola Lípa,z.s. - 5 b.

  • předchozí docházka do LK Pecka - 5 b.

  • souznění s konceptem vzdělávání v Základní škole Lípa,z.s. - 0-10 b.

Těšíme se na viděnou u zápisu!


Opmerkingen


bottom of page