top of page

Oznámení o vyhlášení volného dne


Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon)

vyhlašuji z organizačních důvodů ředitelské volno

na den 30.6.2023.

Provoz bude uzavřen i pro školní družinu.


Ludmila Kučerová, ředitelka školy


bottom of page