Schválení žádosti do rejstříku škol MŠMT

Máme velkou radost z toho, že jsme získali od roku 2021/2022 schválení pro vstup do

rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Lípa se

dostává do nové etapy svého fungování a stane se oficiální soukromou školou. Z toho také pramení nutnost dodržovat do budoucna maximální počty žáků dle naší žádosti v rejstříku. A proto ač si velmi vážíme zájmu všech nových rodin o zapsání jejich dětí do Lípy, musíme již všechny odmítat z důvodu naplnění kapacity.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Na vědomost se dává, že dne 21. 4. od 14.00 do 16.00 hodin proběhne na Základní škola Lípa, z. s. zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023. Pro školní rok 2022/2023 může Základní škola