top of page

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Na vědomost se dává,

že dne 21. 4. od 14.00 do 16.00 hodin proběhne na Základní škola Lípa, z. s.

zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023.


Pro školní rok 2022/2023 může Základní škola Lípa, z. s. z kapacitních důvodů

přijmout maximálně 7 dětí do prvního ročníku.


Kritéria pro přijetí dítěte:

- docházka sourozence do Základní škola Lípa, z. s. (5 bodů)

- předškolní docházka do LK Pecka (5 bodů)

- soulad rodičů s filozofií školy (0-10 bodů)

bottom of page