Vyhledat

Srdečně vás zveme na předvánoční dílničky.

Přijďte si vyrobit dárky pro vaše blízké

a zároveň podpořit dobrou věc.

Výtěžek z akce bude věnován

na potravinovou banku.

Připravené bude i občerstvení

od maminek z Lípy.


Kdy? 10. 12. v čase od 10.00 do 15.00 Kde? V prostorách ZŠ Lípa, Vlkovská 418

(nad potravinami Kučera)


Těšíme se na společné setkání v kouzelném adventním čase.


Událost na Facebooku zde.


Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji

z organizačních důvodů ředitelské volno

na den 18.11. 2022.

Provoz bude uzavřen i pro školní družinu.


Ludmila Kučerová, ředitelka školy


Na vědomost se dává,

že dne 21. 4. od 14.00 do 16.00 hodin proběhne na Základní škola Lípa, z. s.

zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023.

Pro školní rok 2022/2023 může Základní škola Lípa, z. s. z kapacitních důvodů

přijmout maximálně 7 dětí do prvního ročníku.

Kritéria pro přijetí dítěte:

- docházka sourozence do Základní škola Lípa, z. s. (5 bodů)

- předškolní docházka do LK Pecka (5 bodů)

- soulad rodičů s filozofií školy (0-10 bodů)

Děje se