Vyhledat

Minulý týden na hodovou neděli jsme poprvé přivítali návštěvníky v nových prostorách naší školy. Zájem o to nakouknout, jak škola vypadá a funguje, nás mile potěšil.



Pan Otto Hasoň nám poskytl tyto nádherné fotografie a my mu za ně srdečně děkujeme.


Pro všechny návštěvníky byla připravena nejen komentovaná prohlídka školy našimi pedagogy, ale i dílničky, ukázky používaných pomůcek, fotografie od vzniku školy až po současnost a samozřejmě také domácí občerstvení a malé dárečky vytvořené dětmi z Lípy.


Nestihli jste? Nevadí, již brzy zveřejníme bližší informace k plánované akci Slavnostního otevření školy, na kterou budete všichni zváni.

ZŠ Lípa má důvod k oslavám!

Minulý týden proběhla úspěšná rekolaudace nových prostor a škola splnila poslední podmínku pro vstup do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Velké díky patří zvláště všem rodičům za jejich usilovnou práci na rekonstrukci a sponzorům za finanční i materiální pomoc.

Škola Lípa našla nové prostory!


Celé letošní léto 2021 se intenzivně pracuje na rekonstrukci a přípravě rekolaudace prostor nad obchodem Potraviny Kučera na adrese Velká Bíteš, Vlkovská 418. Úprava prostor pro školu zahrnuje hlavně náklady projekčních prací, hlukovou studii a měření, stavební materiál na sádrokartonové příčky, rozvody vody, odpadů a elektřiny, sanitu a vzduchotechniku.


K přestavbě přikládají ruce, nohy i hlavy všichni rodiče školy Lípa a většinu věcí si

zařizují svépomocí, i přesto budou náklady na výše uvedené záležitosti přesahovat

300.000, - Kč. Podaří-li se prostory včas upravit a rekolaudovat, dosáhne ZŠ Lípa na

státní dotaci na platy pedagogů, což umožní zachovat finanční dostupnost školy.


Děkujeme všem, kteří nás již při rekonstrukci školy podpořili, ať již manuálně,

materiálně nebo finančně. Sponzorské dary zatím všechny náklady nepokrývají a

budeme skutečně vděčni za jakoukoliv Vaši podporu.


Rozhodnete-li se přispět finanční částkou či jinak, bude Vám vystaveno potvrzení o daru pro odečet z daní a uvedeme vás jako sponzory na našich internetových stránkách.


Bankovní účet ZŠ Lípa, z.s., na který můžete poslat finanční dar: 2401943156/2010.


Předem velké díky hlavně za všechny děti z Lípy, které se už těší na pokračování své dobrodružné cesty za vzděláním v nových prostorách.




Děje se