top of page
Vyhledat

ZŠ Lípa má důvod k oslavám!

Minulý týden proběhla úspěšná rekolaudace nových prostor a škola splnila poslední podmínku pro vstup do rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Velké díky patří zvláště všem rodičům za jejich usilovnou práci na rekonstrukci a sponzorům za finanční i materiální pomoc.

Škola Lípa našla nové prostory!


Celé letošní léto 2021 se intenzivně pracuje na rekonstrukci a přípravě rekolaudace prostor nad obchodem Potraviny Kučera na adrese Velká Bíteš, Vlkovská 418. Úprava prostor pro školu zahrnuje hlavně náklady projekčních prací, hlukovou studii a měření, stavební materiál na sádrokartonové příčky, rozvody vody, odpadů a elektřiny, sanitu a vzduchotechniku.


K přestavbě přikládají ruce, nohy i hlavy všichni rodiče školy Lípa a většinu věcí si

zařizují svépomocí, i přesto budou náklady na výše uvedené záležitosti přesahovat

300.000, - Kč. Podaří-li se prostory včas upravit a rekolaudovat, dosáhne ZŠ Lípa na

státní dotaci na platy pedagogů, což umožní zachovat finanční dostupnost školy.


Děkujeme všem, kteří nás již při rekonstrukci školy podpořili, ať již manuálně,

materiálně nebo finančně. Sponzorské dary zatím všechny náklady nepokrývají a

budeme skutečně vděčni za jakoukoliv Vaši podporu.


Rozhodnete-li se přispět finanční částkou či jinak, bude Vám vystaveno potvrzení o daru pro odečet z daní a uvedeme vás jako sponzory na našich internetových stránkách.


Bankovní účet ZŠ Lípa, z.s., na který můžete poslat finanční dar: 2401943156/2010.


Předem velké díky hlavně za všechny děti z Lípy, které se už těší na pokračování své dobrodružné cesty za vzděláním v nových prostorách.
Máme velkou radost z toho, že jsme získali od roku 2021/2022 schválení pro vstup do

rejstříku škol a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Lípa se

dostává do nové etapy svého fungování a stane se oficiální soukromou školou. Z toho také pramení nutnost dodržovat do budoucna maximální počty žáků dle naší žádosti v rejstříku. A proto ač si velmi vážíme zájmu všech nových rodin o zapsání jejich dětí do Lípy, musíme již všechny odmítat z důvodu naplnění kapacity.

Děje se

bottom of page