Povinně zveřejňované informace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, V PLATNÉM ZNĚNÍ
 
Název

Základní škola Lípa, z. s.

 
Důvod a způsob založení

Základní škola Lípa byla založena v roku 2020 spolkem pro komunitní vzdělávání.

Byla zřízena za účelem poskytování základního a zájmového vzdělávání.

 
Organizační struktura

Organizační struktura vyplývá z přijatého Organizačního řádu ZŠ Lípa

 
 
 
Kontaktní Spojení

Adresa: Jihlavská 635, Velká Bíteš 595 01

E-mail: info@skola-lipa.cz

Tel.:    + 420 608 536 282 (ředitelka školy)

ID datové schránky:

Web stránky: 

číslo účtu školy/kód banky: 2401943156/2010 (mBank)

IČO: 09914889

RED_IZO: 

DIČ:

 
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola zejména jedná a rozhoduje:

Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon, v platném znění.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.

VYHLÁŠKY KE ŠKOLSKÉMU ZÁKONU:

– Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,

v platném znění.

– Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

– Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění.

– Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí,

žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.

– Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,

v platném znění.

 
Nejdůležitější dokumenty vydané školou:

– Školní vzdělávací program ZŠ Lípa

– Školní řád ZŠ Lípa

– Provozní řád ZŠ Lípa

– Vnitřní řád školního klubu ZŠ Lípa

 
Žádosti o informace

můžete podat osobně v kanceláři školy, písemně na adresu školy, případně na mail školy: info@skola-lipa.cz.

Škola poskytne informace v souladu se žádostí nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

 
Příjem stížností a dalších podání

Stížnosti můžete podat osobně v kanceláři školy, písemně na adresu školy, případně na mail info@skola-lipa.cz.

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici v kanceláři školy.